123a

Har du brug for et supplerende kursus i forhold til dit erhverv eller efteruddannelse, er der mange muligheder for at gøre det på AMU. Her tilbydes der et væld af kurser, der er erhvervsrelaterede, og som kan opgradere din faglige viden.

En stor del af AMU’s kurser kan tages via fjernundervisning. Det er en meget fleksibel måde at blive undervist på. Vælg sådan et kursus, hvis du gerne vil kombinere uddannelse og fleksibilitet.

Hvordan foregår AMU’s fjernundervisning?

Et fjernundervisningsforløb foregår online. Dermed kan du selv tilrettelægge, hvornår det passer ind i dine øvrige forpligtelser at modtage undervisning.

Det kan for eksempel foregå sådan, at du skal se nogle undervisnings-videoer, det kan være nogle tekster, du skal læse, og det kan være nogle skriftlige opgaver, som du skal løse. Det kan også være sådan, at du skal tale med en underviser eller med andre kursister undervejs i kurset. Med andre ord er det som mange andre undervisningsforløb, bare online og efter dit eget skema.

Alle de materialer, du skal bruge på kurset, ligger klar til dig på nettet, mens du deltager i kurset. Du forventes naturligvis at deltage aktivt i forbindelse med alle modulerne. Det forventes også, at du overholder alle frister for afleveringer og så videre.

Hvilke fordele er der ved fjernundervisning?

Der er flere klare fordele ved at deltage i et online kursus. Det er altid gavnligt at uddanne sig, og når det foregår online, giver det dig en stor tidsmæssig fleksibilitet. Det kan måske også være den eneste reelle mulighed for dig at tage et kursus på denne måde.

Der kan for eksempel være en eller flere af følgende grunde til, at det kan være den perfekte løsning:

  • Du bestemmer selv, hvornår du tager en lektion
  • Du kan tage timerne derhjemme
  • Du behøver blot en computer for at følge kurset
  • Du kan tage modulerne i dit eget tempo

Der er i det hele taget tale om en meget stor grad af fleksibilitet, når du vælger fjernundervisning. Har du travlt med arbejde, børn og andre forpligtelser, eller bor du langt væk fra uddannelsesstederne, så er fjernundervisning det ideelle valg.

Hvilke kurser kan du tage via fjernundervisning?

Der er en meget bred vifte af kurser, du kan tage via fjernundervisning. Der er kurser inden for mange forskellige erhverv. Du kan derfor vælge et kursus, der relaterer sig til dit nuværende erhverv, eller du kan vælge et eller flere fag, der kan bruges i forbindelse med et fremtidigt erhvervsskifte.

Find det rette kursus på AMU’s hjemmeside. Der findes et meget alsidigt program med kurser inden for en lang række fag. Mange af dem kan du tage via fjernundervisning, som foregår online.