123a

Det koster penge at tage et AMU kursus, som det også gør at deltage i de fleste andre kurser. Deltagerbetalingen er dog forskellig og afhænger af hvilket kursus du vælger at tage og hvor lang tid dette tager.

Taksten ligger normalt på 110 eller 272 kroner pr. dag afhængig af kurset. Prisen bliver altid oplyst, når du melder dig til.

Læs mere om deltagerbetaling og tilskud her.

Hvem betaler AMU kurset?

Det er enten dig eller din arbejdsgiver, der skal betale for dit kursus. Hvis du selv skal betale for kurset, kan du søge om flere forskellige tilskud. Vi har listet dem herunder, så du kan se hvilke tilskud, du kan søge om.

VEU-tilskud

Du kan søge om VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn, er det din arbejdsgiver, som kan søge om godtgørelsen. Du kan også her søge om tilskud til de transportudgifter, der er i forbindelse med dit kursus.

For at kunne søge dette tilskud skal du enten være lønmodtager eller selvstændig. Satsen svarer til 100% af den højeste dagpengesats.

Tilskud fra IKUF

Hvis du er på et AMU kursus, som kan bruges indenfor det industrielle arbejdsområde, er det muligt at få tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond. Du skal være i arbejde for at kunne søge tilskuddet.

Tilskud fra TMKF

Dette tilskud er for dig, som arbejder indenfor træ- og møbelindustrien, og kræver også, at du er i et ansættelsesforhold. Satserne afhænger af, om du er timelønnet eller månedslønnet. Disse kan beregnes på TMKF’s hjemmeside.

Tilskud fra EVU

Elbranchens Kompetenceudviklingsfond giver også medarbejdere og virksomheder i elbranchen muligheden for at søge tilskud, når der deltages i et AMU kursus. Fonden yder tilskud til AMU på 85% af bruttotimelønnen for tabt arbejdsindkomst samt dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi på op mod 2.000 kroner pr. dag.

Bortfald af deltagerbetaling

I flere tilfælde kan du være heldig, at deltagerbetalingen bortfalder. Hvis du er i gang med at tage en erhvervsuddannelse for voksne og AMU kurset er en del af denne, vil du ikke skulle betale.

Som ledig kan du deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse hos AMU, hvor du ikke skal betale for kurserne. Du vil også stadig modtage dagpenge under uddannelsen og har mulighed for at få tilskud til kost og logi, hvis der er langt fra din bopæl til uddannelsesstedet.

Deltager du i kurserne Praktik for flygtninge og indvandrere eller Individuel Kompetencevurdering er du også fritaget for deltagerbetalingen.