123a

En håndværker er selvfølgelig ekspert på sit fag – på de materialer, han arbejder med, de produkter, han producerer, og de arbejdsmetoder, teknikker og værktøjer, han benytter sig af. Samtidig vurderer og undersøger håndværkeren også konstant, og vedkommende fungerer som videreformidler og rådgiver over for sin kunde. Hvad kan her lade sig gøre? Hvordan skal opgaven udføres, og hvad vil være den optimale løsning for den specifikke kunde i dennes specifikke situation? 

Klog på alt fra teknik til moderne materialer og varmeøkonomi 

Taget, det beskyttende øverste lag mod vind og vejr på vores hjem, skal kærligt lægges, passes, renoveres og optimeres i takt med tid og udvikling. Taget og dets kvalitet og tilstand har meget at sige i forhold til blandt andet fugt og ødelæggelser, beskyttelse mod voldsomt vejr og til sidst varmeøkonomi. Som tagdækker, murer eller anden fagmand, vil du altså både have viden om håndværket og om generelle råd og regler inden for området. Desuden vil du gøre et vigtigt stykke arbejde, når du lægger, undersøger og renoverer tage samt rådgiver dine kunder om, hvad der bedst kan betale sig for lige præcis dem.  

Undersøgende, rådgivende og udførende i dit arbejde 

Tag for eksempel over- og understrygning af tag. Mørtlen på taget skal naturligvis tjekkes med jævne mellemrum. Den professionelle vil undersøge, om mørtlen, der både har til funktion at tætne og binde teglstenene sammen, er beskadiget. Hvis den er det, kan det naturligvis føre til fugtskader, dyre elregninger eller farlige, flyvske teglsten i stormvejr. På byggeexpert.dk kan det læses, hvad og hvordan håndværkeren undersøger taget, samt om det for eksempel skal overstryges eller understryges. Tagdækkeren vil have viden om materialer og deres kvaliteter – hvad der mindsker gennemtræk og varmetab, hvad der virker støjdæmpende, elastisk – og ikke skrøbeligt – i blæsevejr osv. 

Uddannet i sikkerhed og forsvarlighed  

Som tagdækker, eller lignende form for håndværker i højderne, tillærer du også vigtig viden om sikkerhedsregler og –foranstaltninger. At arbejde skråt og flere meter over jorden medfører selvfølgelig risici for selv at falde ned, tabe tunge genstande, som kan ramme forbipasserende, eller blot skade dit produkt, taget, som også er det fysiske underlag på din arbejdsplads.