123a

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er kurser indenfor efteruddannelse til både faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Alle kurserne har til formål at give medarbejdere kompetencer, som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Læs med her og få mere viden om AMU-kurser, og hvad du kan bruge dem til.

Hvilke kurser kan jeg tage?

Det er muligt at tage kurser indenfor mange forskellige jobområder. Du kan derfor tilegne dig kompetencer på præcis det område, som du har brug for i din jobfunktion. Områderne er listet herunder:

  • Industri, mekanik, IT og samarbejde
  • Transport og logistik
  • Handel, administration, kommunikation og ledelse
  • Bygge og anlæg
  • Mejeri og jordbrug
  • Tekniske installationer, EL, VVS og energi

Hvis du er i tvivl om, hvilke kurser der er relevante for dig, kan din lokale erhvervsskole hjælpe dig. Der er en lang række erhvervsskoler fordelt over hele landet, så der vil altid være en skole relativt tæt placeret på dig, som kan hjælpe.

Hvordan forløber kurserne?

Afhængigt af hvilket kursus du vælger, kan de vare alt mellem en enkelt dag og flere uger. Kurserne kan både tages på fuldtid, hvor du er der hele dage, eller som ”splitkurser”, hvor de deles op i mindre dele over en længere periode.

Når du melder dig til et kursus, kan du forvente, at de foregår indenfor almindelig arbejdstid. Der er dog enkelte kurser, som kan foregå om eftermiddagen eller aftenen. Dette vil du blive informeret om, når du melder dig til det pågældende kursus.

Kurserne vil indeholde både praktiske og teoretiske dele, så de tilegnede kompetencer let kan implementeres i en jobfunktion, når kurset er færdiggjort. Efter kurset vil du modtage et AMU kursusbevis, som bevis på de nye kompetencer, som du kan tage med ud i erhvervslivet.

Hvad får jeg ud af et AMU-kursus?

Formålet med at tage et AMU-kursus er, at både faglærte og ufaglærte medarbejdere kan tilegne sig nye kompetencer indenfor det givne arbejdsområde. Hvis du er jobsøgende eller selvstændig kan du også deltage i efteruddannelsen. Som jobsøgende kan du derved øge dine chancer for at få et job ved at dygtiggøre dig indenfor netop dit felt. Hvis du er selvstændig og stadig har behov for at kunne arbejde, mens du er under uddannelse, giver eftermiddags- eller aftenkurserne dig mulighed for dette.

Du får også muligheden for at skræddersy din uddannelse præcis, som du ønsker, da flere AMU-kurser kan sammensættes efter behov. AMU-kurser er altså en fleksibel måde at efteruddanne sig på.