123a

Der findes AMU-centre rundt i hele Danmark. På Fyn findes to afdelinger og begge er beliggende i Odense på hhv. Petersmindevej 50, 5100 Odense C og C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ.

AMU-Fyn tilbyder både kurser til faglærte og ufaglærte, som ønsker at efteruddanne sig indenfor sit kerneområde. Herudover tilbydes erhvervsuddannelser for voksne og unge, hvilket er en god vej til at blive faglært.

Læs med her og bliver klogere på AMU-Fyn.

AMU-Fyns kerneopgave, mission og vision

AMU-Fyns kerneopgave er at uddanne og opkvalificere flest mulige i forhold til arbejdsmarkedets gældende krav.

Missionen er todelt, da den skal sikre AMU-Fyns målgruppe en fremtidsrettet faglig og personlig opkvalificering, så deres værdi på arbejdsmarkedet optimeres. Samtidig skal missionen sikre, at virksomhederne altid kan få deres uddannelsesbehov dækket.

Visionen hos AMU-Fyn er overordnet at have fokus på kvalitet i uddannelserne, tilfredse kunder og en sund økonomi. Dette skal specifikt ske gennem at være et kompetencecenter indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet med særlig fokus på tre kerneområder:

 • Praksisnær kompetenceudvikling
 • Omstillingsparathed ift. arbejdsmarkedets behov
 • Optimal individuel virksomhedstilpasning

Hvilke kurser tilbyder AMU-Fyn?

Hos AMU-Fyn har du mulighed for at tage kurser indenfor følgende områder:

 • Transport og lager
 • Byggeanlæg
 • Svejsning
 • IT og personaleudvikling
 • Offentlig
 • Det grønne
 • Servicefagene
 • Fjernundervisning og øvrige kurser, såsom førstehjælp og brandbekæmpelse

Alle kurser giver deltagerne mulighed for at tilegne sig nye kompetencer og efteruddanne sig indenfor det enkelte område.

Hvordan tager jeg en erhvervsuddannelser?

AMU-Fyn tilbyder også specifikke erhvervsuddannelser, der retter sig mod serviceassistent, struktør eller meritvejen. Her får du ikke kun en efteruddannelse, men en fuld erhvervsuddannelse, som giver dig gode mulighed for at komme ud i faglært arbejde. Disse uddannelser bygger på det, du allerede kan, og hvis du har relevant erfaring, kan en erhvervsuddannelse være en kortere vej til at blive faglært.

Du kan både tage en erhvervsuddannelse, hvis du er over eller under 25 år, der kan dog være forskel på længden af uddannelsesforløbet. Hvis du er over 25 år og har erfaring på området, kan forløbet kortes af.

Erhvervsuddannelserne foregår på fuld tid er delt op i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet introducerer dig til uddannelsen og varer mellem 0-20 uger afhængigt af din baggrund. Hovedforløbet er en kombination af skole- og praktikforløb, hvor længden varierer fra uddannelse til uddannelse.

På begge forløb sørger skolen for materialer, lærebøger og det meste værktøj. Eleven skal selv sørge for arbejdstøj og sikkerhedssko, hvis det er nødvendigt. Der tages ikke betaling for ekskursioner i forbindelse med erhvervsuddannelserne.